MSR 36: Utrata wartości aktywów

MSR 36: Utrata wartości aktywów
 • Cena : 15.01 zł

Kupuję

Streszczenie ebooka

Powodem opracowania niniejszego standardu jest konieczność uregulowania procedur, które powinny zapewnić wykazywanie posiadanych przez jednostkę gospodarczą aktywów w wartości nie wyższej niż ich wartość odzyskiwalna.

Spis treści


 • Zakres stosowania MSR 36, 
 • Identyfikacja aktywów, które mogły utracić wartość,
 • Przesłanki utraty wartości, Ustalenie wartości odzyskiwalnej,
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów, oprócz wartości firmy,
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne,
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy,
 • Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składników aktywów,
 • Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pojedynczego składnika aktywów,
 • Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne,
 • Terminy przeprowadzania testów na utratę wartości,
 • Ujawnianie informacji